همه ی شرکت ها برای رسیدن به هدفی که دارند به شخصی نیاز دارند تا بتواند همه ی ارکان شرکت را در جهت رسیدن به ان هدف با هم هماهنگ کند و این شخص خود باید توانایی لازم برای انجام این مسئولیت مهم را داشته باشد .
انتخاب مدیر عامل در شرکت های سهامی که توسط هیئت مدیره انجام می شود و در این نوع شرکت ها که سرمایه به سهام تبدیل می شود .چنان چه صاحبان سهام مدیر عامل را از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب کنند مدت زمانی که در این سمت باقی می ماند بامدت عضویت او در هیئت مدیره برابر خواهد بود .در چنین حالتی در صورتیکه سه چهارم اعضای مجمع موافقت کنند می تواند همراه با ان سمت ،سمت رئیس هیئت مدیره را نیز داشته باشد .
طبق قوانین هیئت مدیره در هر زمانی می تواند مدیر عامل را از سمت خود برکنار کند .در شرکتها که میزان اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره مشخص می شود .حدود اختیارات مدیر عامل که توسط هیئت مدیره به او داده شده باید صورت جلسه شود و به اداره ی ثبت شرکتها ارسال شود ودر روزنامه اگهی شود.

در چه صورت افراد نمی توانند در شرکت های سهامی مدیر عامل شوند :
الف)افرادی که سابقه ی ورشکستگی دارند
ب)در صورتیکه فرد جرمی را مرتکب شده ودر حال گذراندن دوره ی محکومیت خود می باشد
ج)در صورتیکه فرد در شرکت دیگری هم دارای همین سمت می باشد
در شرکتهای مسئولیت محدود که مدیرعامل می تواند از شرکا یا اعضای هیئت مدیره انتخاب نشود در این شرکتها که اعضای مجمع عمومی موسسین پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره باید سریعا اقدام به انتخاب مدیر عامل نمایند . در این نوع شرکتها که مدت زمان اینکه مدیر عامل می تواند در سمت خود باشد به عضویت او در هیئت مدیره بستگی ندارد .
موانعی که در انتخاب مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد مشابه شرکت های سهامی می باشد .مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود نماینده ی تام الاختیار شرکت است و می تواند در کلیه ی امور شرکت دخالت کند .

مدیر عامل باید داری چه شرایطی باشد :
1-باید به یکی از ادیانی که مورد تایید جمهوری اسلامی باشد مقید باشد
2-باید تابعیت ایران را داشته باشد و ایرانی باشد
3-نباید سابقه ی کیفری داشته باشد
4-ارائه ی گواهی مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر
5-شخصی که دارای سمت مدیر عامل می باشد نباید در هیچ گونه نهادها و سازمان های دولتی مشغول به کار باشد
6-در شرکتها ی دیگر نباید چنین پستی را داشته باشد
7-ارائه ی کارت پایان خدمت یا معافیت
8-حداقل سن باید 25 سال باشد
9-در صورت داشتن مدرک دیپلم باید پنج سال سابقه ی کار در این زمینه را داشته باشد و چنان چه مدرک ان لیسانس باشد باید سه سال سابقه ی کار داشته باشد

مدیر عامل باید چه مدارکی را ارائه دهد :
1-ارائه ی گواهی مبنی بر عدم اعتیاد
2-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
3-ارائه ی گواهی مبنی بر این که در هیچ گونه سازمان یا نهاد دولتی عضو نمی باشند
4-ارائه ی کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت
5-کپی شناسنامه
6- دو قطعه عکس
7- کپی مدرک تحصیلی
8-ارائه ی اصل گواهی مبنی بر سابقه ی فعالیت در این زمینه

برای ثبت شرکت چه مدارکی نیاز می باشد  :
1-دو نسخه اساسنامه
2-دو نسخه اظهار نامه
3-دو نسخه شرکتنامه
4-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی
5-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره

   


بستانکاران شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی می توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شرکت و یا سهمی که در صورت انحلال به شریک مزبور می رسد طلب خود را وصول نمایند. در غیر این صورت بخش دوم ماده ۱۲۹ قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن می داند.

بنابراین حتی با گذشتن مهلت شش ماهه مذکور در ماده بالا مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده شرکا یا شرکت می توانند با پرداخت طلب شریک بدهکار تا میزان دارایی چنین شریکی در شرکت یا مصالحه به طریق دیگر مانع از انحلال شرکت گردند.

   


مواردی که احکام و آثار هیات مدیره و مدیر عامل مشابه هم هستند عبارت است از :

1. مسئولیت های مدنی مدیران و مدیر عامل
الف) مسئولیت غیرتضامنی. طبق ماده 142 لایحه ، موارد مسئولیت غیرتضامنی عبارتند از :
1. مقررات قانونی : مانند عدم دعوت از مجامع عمومی
2. اساسنامه شرکت : مانند عدم رعایت تعداد سهام وثیقه
3. مصوبات مجمع عمومی : مانند تقسیم منافع موهوم
در این صورت هیات مدیره و مدیر عامل، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را مشخص می نماید. منفرداَ مسئول بودن در حالتی است که مدیری به تنهایی خسارت وارد کند.
ب) مسئولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل برابر ثالث
به موجب ماده 143 لایحه ، " در صورتی که شرکت ، ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ".

این ماده بیانگر 2 حالت می باشد :
" 1. انحلال شرکت معلول تخلف مدیران و مدیر عامل
2. ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران و مدیر عامل "
در هر دو حالت زمانی می توان به مسئولیت تضامنی استناد نمود که دارایی شرکت کفایت دیون را ندهد. میزان مراجعه طلبکاران به دارایی شخصی مدیران متخلف به اندازه کل خسارات نیست بلکه به اندازه ای است که امکان وصول آن از دارایی شرکت وجود نداشته است. مثلاَ میزان بدهی 200 میلیون باشد و مبلغ 50 میلیون از دارایی شرکت وصول شود. در این صورت به اندازه 150 میلیون امکان مراجعه به اموال شخصی مدیر متخلف وجود دارد. این ماده در رابطه با مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر طلبکاران است نه در برابر شرکت ، زیرا مسئولیت مدیران در برابر شرکت به اندازه تقصیری که داشته اند باقی است.
2. معامله مدیران و مدیر عامل با شرکت
این معاملات به 3 دسته تقسیم می شوند :
الف: معاملات تحت نظارت
ب: معاملات مطلقاَ باطل
ج: معاملات متضمن رقابت
الف: معاملات تحت نظارت
مدیران و مدیر عامل ، نماینده شرکت محسوب می شوند و از طرف شرکت حق امضا دارند. می توانند اموال شرکت را بفروشند یا اموال خود را به شرکت اجاره دهند. امکان جمع شدن دو عنوان که شخص هم نماینده شرکت باشد و هم اینکه در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع واقع شود، وجود دارد. این اشخاص ممکن است از موقعیت خود و اطلاعاتی که در شرکت دارند به نفع خود و به ضرر شرکت سوء استفاده کنند، به عنوان مثال اموال شرکت را به قیمت پایین برای خود بخرند و یا اینکه اموال خود را به قیمت بسیار بالا به شرکت بفروشند.
قانون گذار در مواد 129 تا 131 لایحه ، ساز و کارهای نظارتی پیش بینی نموده تا از سوء استفاده مدیران و حیف و میل اموال شرکت جلوگیری نمایند. به عنوان مثال شخص معامله کننده ، عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت الف باشد و معامله با خود معامله کند یعنی مال خود را به شرکت بفروشد یا مال شرکت را بخرد و یا اینکه طرف معامله را شرکت دیگری قرار بدهد که خود در آن شرکت ، شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل است. مثلاَ علی همزمان عضو هیات مدیره 2 شرکت سهامی الف و شرکت تضامنی ب باشد و آن دو شرکت بخواهند با هم معامله کنند. در این شرایط معامله تنها زمانی معتبر است که هیات مدیره شرکت الف ، اجازه معامله را صادر نماید.
هیات مدیره بلافاصله پس از صدور اجازه مراتب را به اطلاع بازرسان رسانده و گزارش آن را نیز به اولین مجمع عمومی عادی گزارش می دهند و مجمع عمومی عادی نیز رای گیری می کند. بدیهی است مدیران یا مدیر عامل ذینفع در این رای گیری شرکت داده نمی شوند.

خلاصه مراحل بالا :
1. اجازه انجام معامله توسط هیات مدیره
2. اطلاع هیات مدیره به بازرس بلافاصله و گزارش به اولین مجمع عمومی عادی
3. گزارش بازرس به اولین مجمع عمومی عادی
4. رای گیری توسط مجمع عمومی عادی
نکته : مثلاَ اگر شخصی سهامدار شرکت سهامی و شریک شرکت تضامنی باشد و این دو شرکت با هم معامله کنند مشمول تشریفات بالا نخواهد بود، زیرا حتماَ در این مثال شخص باید در شرکت سهامی مدیر عامل یا عضو هیات مدیره باشد.
مجمع عمومی عادی یا این معامله را تنفیذ و یا رد می نماید. اگر مجمع عمومی عادی این معامله را تنفیذ بنماید، معامله صحیح است اما اگر این معامله را رد کند، طبق مواد 130 و 131 لایحه دو فرض قابل تصور است :
اول آن که هیات مدیره آن معامله را اجازه داده باشد : اگر هیات مدیره اجازه داده باشد و تدلیس و تقلبی در کار نباشد، معامله صحیح است اما شرکت می تواند از مدیران خود که اجازه انجام معامله ضرری را داده اند، مطالبه خسارت نماید. در این حالت مسئولیت مدیران در قبال جبران خسارت تضامنی است.
دوم آن که این معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد : چنانچه معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد، شرکت می تواند تا 3 سال از تاریخ انعقاد معامله و یا اگر معامله ، معامله پنهانی باشد، تا 3 سال از تاریخ کشف معامله درخواست بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد . شرط قابلیت ابطال معامله ، عدم اجازه هیات مدیره است نه ورود خسارت. ابطال این معامله در دادگاه منوط به تصویب مجمع عمومی عادی می باشد.
به موجب ماده 130 لایحه ، اگر تدلیس و تقلبی در میان باشد که شخص ثالث در آن شریک باشد آن معامله فاقد اعتبار است و در مقابل ثالث نیز قابل استناد نیست. به عنوان مثال اگر مدیر عامل شرکت سهامی " الف" که یکی از شرکای شرکت تضامنی " ب" می باشد با شرکت " ب" توافق کند که ملک 10 مییاردی شرکت " الف " را در مقابل 5 میلیارد به شرکت " ب " بفروشد و در قبال اجازه این معامله ، هیات مدیره و مدیر عامل شرکت " الف " مبلغ 500 میلیون تومان از شرکت " ب" دریافت بنماید. در این صورت بازرس از این موضوع آگاه می شود و مراتب را به اطلاع مجمع عمومی عادی می رساند و مجمع نیز معامله را رد می کند. چون شخص ثالث یعنی شرکت " ب " مرتکب تدلیس یا تقلب شده معامله باطل خواهد بود. اما اگر مرتکب تدلیس و تقلب نمی شد حتی در صورت عدم اجازه هیات مدیره و مجمع عمومی عادی، معامله در برابر ثالث کماکان صحیح بوده و شرکت فقط می توانست از مدیران در صورت ورود خسارت ، مطالبه خسارت کند.
ب. معاملات مطلقاَ باطل
اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شرکت از اختیارات گسترده ای بهره مند هستند و ممکن است وجوه متعلق به شرکت را در قالب اعطای تسهیلات در اختیار بگیرند. مدیران و مدیر عامل شرکت حق ندارند به هیچ عنوان از شرکت وام یا اعتباری تحصیل کنند و هم چنین شرکت نمی تواند دیون ایشان را تضمین یا تعهد نماید. مثلاَ اگر نایب رئیس هیات مدیره بخواهد از بانک وامی بگیرد و بانک از او سفته برای تضمین بخواهد شرکت نمی تواند ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نماید. چنانچه مدیران یا مدیر عامل هر یک از این اعمال را به نمایندگی از شرکت یا به مدیر عامل گرفته باید بلافاصله به شرکت مسترد دارد و امضایی که شرکت در ظهر سفته به نفع نایب رئیس انجام داده برای شرکت ایجاد تعهد نمی نماید. ممنوعیت ذکر شده در این ماده در خصوص شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره هم جاری می باشد.
لازم به ذکر است این ممنوعیت شامل همسر و اقارب نسبی این اشخاص تا درجه 2 از طبقه 1 ( پدر ، مادر ، فرزند ، نوه ) و درجه 1 از طبقه 2 ( اجداد ، برادر و خواهر ) هیات مدیره و مدیر عامل نیز می شود.

معاملات مطلقاَ باطل دو استثنا دارد :
1. اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره از شمول این حکم مستثنی هستند. به عنوان مثال اگر شرکت کاله ، عضو هیات مدیره ایران خودرو شود می تواند از ایران خودرو وام یا اعتبار دریافت کند.
2. اگر بانک و موسسات مالی و اعتباری در قالب شرکت های سهامی اداره شوند، می توانند تحت قیود و شرایط عادی و جاری، معاملات ذکر شده در ماده 132 را با هیات مدیره و مدیر عامل انجام دهد. به عنوان مثال بانک صادرات به هیات مدیره یا مدیر عامل خود وام اعطا کند.
ج. رقابت با شرکت
به موجب ماده 133 لایحه ، هیچ کدام از اعضا هیات مدیره حتی اشخاص حقوقی و نماینده او و مدیر عامل نمی توانند با شرکت رقابت کنند و معاملاتی انجام دهند که متضمن رقابت با شرکت و مانند موضوع شرکت باشد. این ماده قاعده آمره می باشد. مثلاَ قنبر که عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو است ، خودرو چینی وارد ایران کند و با قیمت پایین در بازار عرضه کند.
اگر مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره این معاملات را انجام دهند معامله صحیح است ، اما ضمانت اجرا این است که اگر شرکت ضرری وارد شود، شخص زیان زننده مکلف به جبران ضرر می باشد و این ضرر اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت . پس شرط اقامه دعو علیه مدیران و مدیر عامل ورود ضرر می باشد.
در بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه ، برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که از اموال و اعتبارات شرکت و اختیارات خود در جهت منافع شخصی سوء استفاده کنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
 

   


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


   جنگ هسته‌ای هر زمان ممکن است آغاز شود
با ادامه یافتن اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا نزدیک شبه‌جزیره کره، کره شمالی درباره احتمال آغاز جنگ هسته‌ای هشدار داد.
کره شمالی جنگ هسته‌ای هر زمان ممکن است آغاز شود

خبرگزاری رسمی کره شمالی در واکنش به رزمایش مشترک نیروهای آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره، هشدار داد که جنگ هسته ای هر زمانی ممکن است آغاز شود.

این خبرگزاری اعلام کرد: رزمایش دریایی نیروهای آمریکا و کره جنوبی نزدیک جزایر پاکریونگ و یونفیونگ با هدف حمله به کره شمالی یک اقدام تحریک‌آمیز نظامی است. وضع در شبه جزیره کره در بدترین مرحله قرار دارد به گونه ای که جنگ هسته ای هر زمان ممکن است آغاز شود و علت آن هم اقدامات تحریک‌آمیز آمریکاست. مشخص است که چنین جنگی چه اثرات فاجعه باری به دنبال خواهد داشت.

این خبرگزاری افزود: اقدامات تحریک آمیز نظامی نیروهای بی مصرف نزدیک شبه جزیره کره نوعی اقدام به خودکشی است و آنها مشغول کندن گورهای خود هستند.

رزمایش دریایی مشترک کره جنوبی و آمریکا که در آن 7 ناو جنگی از کره جنوبی 11 ناو آمریکایی به همراه سه ناو هواپیمابر آمریکا حضور دارند، از روز شنبه در اقیانوس آرام آغاز شد. این رزمایش مشترک به مدت 4 روز تا سه شنبه ادامه خواهد داشت. هدف از این رزمایش هشدار به کره شمالی و بازداشتن این کشور از اقداماتش بیان شده است. در این رزمایش سه ناو هواپیمابر «رونالد ریگان»، «تئودور روزولت» و «نیمیتز» حضور دارند که در یک دهه گذشته حضور این سه ناو هواپیمابر به طور همزمان بی سابقه بوده است.

برگزاری این رزمایش با سفر آسیایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همزمان شده است. محور اصلی سفر ترامپ به 5 کشور آسیایی هم چگونگی مقابله با آنچه تهدیدهای کره شمالی خوانده شده، است.

تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی به دنبال آزمایش های هسته ای و موشکی پیونگ یانگ و لفاظی ها و تهدیدهای دونالد ترامپ تشدید شده است. دونالد ترامپ بارها رهبر کره شمالی را «مرد موشکی» خطاب کرده و در تازه ترین توییت خود او را «چاق و کوتوله» خوانده است. رئیس جمهور آمریکا حدود دو ماه پیش کره شمالی را تهدید کرد که اگر آمریکا مجبور باشد از خود و متحدانش دفاع کند، چاره ای جز نابودی کامل کره شمالی ندارد.

دونالد ترامپ پیش از این هم در ادامه اظهارات تحریک‌آمیزش خطاب به کیم جونگ اون گفته بود:که سلاح هایی که تو مشغول ساخت آنها هستی کشورت را امن تر نخواهد کرد، بلکه رژیم تو را در خطر بسیار بزرگی قرار خواهد داد.

   نکته ظریف و مهم آیت‌الله خاتمی درباره زلزله
تحلیل‌گران مراقب تحلیل خود باشند؛ مبادا سبب افزایش رنج داغدیدگان باشند، همانند آن که، چون گناه کردید زلزله شد.
آیت الله خاتمی نکته ظریف و مهم آیت‌الله خاتمی درباره زلزله


عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تذکر نکته‌ای درباره زلزله غرب کشور گفت: تحلیل‌گران مراقب تحلیل خود باشند؛ مبادا سبب افزایش رنج داغدیدگان باشند، همانند آن که، چون گناه کردید زلزله شد.

آیت الله سیداحمد خاتمی در پی حادثه زلزله و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز در شهرهای کرمانشاه، کردستان و ایلام پیامی منتشر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه‌ی زلزله و جان باختن تعدادی از هم‌وطنان عزیز و نیز از کشور‌های هم‌جوار، مایه‌ی تاسف است از خدواند برای جان‌باختگان طلب مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر و اجر دارم.

در این حادثه آن چه موجب تخفیف آلام است حضور به هنگام مسؤولین و کمک به آسیب‌دیدگان است. الحمدلله این را به خوبی در مسؤولان کشور شاهدیم.

نکته‌ای را که با توجه به تجربه‌ی زلزله‌ی بم تذکر می‌دهم این است که تحلیل‌گران مراقب تحلیل خود باشند؛ مبادا سبب افزایش رنج داغدیدگان باشند، همانند آن که، چون گناه کردید زلزله شد. شکی نیست که یکی از عوامل بلا، گناه است؛ جای انکار نیست. گاه بلا امتحان است، گاه زمینه‌ی درجه یافتن است؛ آن چنان که در روایت آمده است. ما که از پشت صحنه‌های حوادث و فلسفه‌ی آن خبر نداریم پس به طور قطع نمی‌دانیم عامل چیست. انتظار می‌رود همه در این عرصه سنجیده عمل کنیم، سنجیده سخن بگوییم تا مورد رضایت خداوند باشد.
22 آبان ماه ۱۳۹۶

   


پشت پرده بحران لبنان/ شکست عربستان در پروژه کاهش نفوذ ایران
یک روزنامه اتریشی شکست عربستان در پروژه کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران را دلیلی دانست که ریاض حالا می‌خواهد جنگ دیگری را در لبنان به‌راه بیندازد.
حریری پشت پرده بحران لبنان/ شکست عربستان در پروژه کاهش نفوذ ایران


 روزنامه "دی‌پرسه" اتریش در مطلبی نوشت: ریاض تا به حال در تحقق هدف خود برای کاهش نفوذ رقیب سرسخت خود ایران در منطقه شکست خورده است و بنابراین حالا با حزب‌الله طرفدار ایران شاخ به شاخ می‌شود. خاورمیانه غرق در بحران‌ها حالا در آستانه یک بحران انفجاری دیگر قرار می‌گیرد. حالا رقابت‌های منطقه‌ای بین عربستان سعودی و ایران به لبنان منتقل می‌شود. رقبای اصلی در این رویارویی محمد بن سلمان پادشاه عربستان و حزب‌الله لبنان به‌رهبری سید حسن نصرالله است.

 

ایجادکننده این تنش‌ها استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان بود که به‌صورت عجیب و غریبی در عربستان اعلام شده و از آن به بعد وی ناپدید شد. از زمان ناپدید شدن حریری در عربستان حدس و گمان‌های زیادی زده می‌شود. آیا حریری به عربستان سعودی فرار کرده چرا که از کشته شدن خود توسط حزب‌الله بیم داشت؟ یا اینکه وی در عربستان سعودی تحت بازداشت خانگی قرار گرفته چرا که بسیار کم در روند جبهه‌گیری در برابر شریک دولتی خود حزب‌الله لبنان قدم می‌گذاشت.

 

به‌هرحال میشل عون، رئیس جمهور لبنان اواخر هفته از عربستان درخواست کرد که در این باره شفاف‌سازی کند که چرا سعد حریری بعد از استعفای خود از عربستان به وطنش بازنگشت. اظهارات حریری و رفتارهای وی را تا زمانی که مسائل درباره وضعیت او باز نشود نمی‌توان واقعی ارزیابی کرد.

 

حالا همچنین یک جنگ کلامی بین ریاض و رئیس حزب‌الله لبنان جریان دارد. نصرالله این انتقاد را به عربستان سعودی وارد می‌کند که به حزب‌الله اعلام جنگ کرده است. هنوز مشخص نیست که این شاخ و شانه کشیدن‌ها به کجا منتهی می‌شود. برای پادشاه عربستان سعودی دو گزینه وجود دارد؛ وی می‌تواند مشابه جنگ سوریه تلاش کند همچنین در لبنان یک جنگ نمایندگی به‌راه بیندازد، اما برای این منظور باید شریکی برای خود بیاید که از طرف عربستان عمل کند که تا به حال چنین نامزدی وجود ندارد.

 

پادشاه عربستان سعودی همچنین می‌تواند تلاش کند که جبهه‌گیری‌ها در لبنان را بین المللی کند. برای این سناریو اسرائیل که حساب‌های باز زیادی با حزب‌الله دارد و رئیس جمهور آمریکا که سیاست ضدایرانی عربستان را حمایت می‌کند پیشنهاد داده می‌شود. البته این دو مهره در حال حاضر هر دو پشت صحنه قرار دارند.

 

دی‌پرسه در ادامه نوشت: در پس این استراتژی تنش‌زایی عربستان سعودی یک دلسردی بزرگ نهفته است. عربستان سعودی تا به حال در این راستا که نفوذ ایران را در منطقه کاهش دهد شکست خورده است. در یمن نیز عربستان سعودی وارد یک جنگ نمایندگی با ایران شده که برای آل سعود هزینه زیادی داشته و از طرفی برای ایران کم‌هزینه بوده است. همچنین برای خاندان سلطنتی عربستان این امر میسر نشد که قطر را به‌دلیل مناسبات خود با ایران به زانو درآورد. در سوریه نیز پادشاهی عربستان تا به حال شکست خورده است. عربستان تا به حال نتوانسته بشار اسد در سوریه را از حکومت ساقط کرده و یک دولت طرفدار عربستان سعودی را در این کشور بر سر کار آورد.

 

از آنجایی که عربستان سعودی از طرف ایران به‌شدت تحت فشار قرار دارد حالا گزینه فرار رو به جلو را در پیش می‌گیرد. از آنجایی که پادشاه عربستان سعودی نمی‌تواند از جنگ در یمن خارج شود و چون در بحران قطر گیر کرده است و چون در سوریه دیگر چیزی برای به دست آوردن ندارد و از آنجایی که در عراق نیز شکست خورده است حالا یک جبهه‌گیری جدید با لبنان را در دستور کار قرار می‌دهد. در عین حال هنوز مشخص نیست که عربستان سعودی چگونه در این مسیر به راه خود ادامه می‌دهد.

   


هیچ برنامه‌ای برای بررسی تحریم‌های جدید علیه تهران نداریم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مسائل مختلفی از جمله توافق هسته‌ای ایران و استعفای نخست وزیر لبنان با خبرنگاران صحبت کرد.
موگرینی هیچ برنامه‌ای برای بررسی تحریم‌های جدید علیه تهران نداریم


 «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن رد درخواست ایالات متحده برای افزایش فشارها علیه ایران، گفت این اتحادیه هیچ برنامه‌ای برای بررسی تحریم‌های جدید علیه تهران ندارد.

 

به نوشته نشریه «وال‌استریت ژورنال» موگرینی با تاکید بر اینکه تحریم‌های جدیدی در دستور کار نیست، گفت: «ما نه امروز و نه هفته گذشته درباره تحریم‌های بیشتر از طرف اتحادیه اروپا علیه ایران، صحبت نکردیم.»

 

وی با بیان اینکه برنامه موشکی بالستیک ایران در دایره مباحث توافق هسته‌ای نبوده، تاکید کرد این موضوع هرگز در گفت‌وگوهای مقامات اروپایی با آمریکایی در ماه‌های اخیر مطرح نشده است.

 

دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» با اتخاذ رویکردی جدید و خصمانه‌تر علیه ایران، از کشورهای اروپایی خواسته با واشنگتن در اعمال هزینه بر برنامه موشکی ایران و حمایتش از گروه‌های مقاومت در منطقه، همراهی کنند.

 

مقامات اروپایی نیز گفته‌اند در صورتی با آمریکا درباره چنین مسائلی همراهی می‌کنند که این کشور توافق هسته‌ای ایران را ترک نکند.

 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از «سعد الحریری» نخست وزیر مستعفی لبنان خواست هرچه سریعتر به کشورش بازگردد و به عربستان درباره دخالت در امور داخلی بیروت هشدار داد.

 

به نوشته خبرگزاری «رویترز» موگرینی گفت: «ما از تمام نیروهای سیاسی می‌خواهیم تا به لبنان تمرکز کنند و هرچه می‌توانند به شهروندان این کشور خدمت کنند.»

 

وی در ادامه از الحریری خواست به لبنان بازگردد و همچنین تاکید کرد دولت وحدت ملی باید به دستاوردهای داخلی تمرکز کند.

 

   


نهمین گزارش آمانو: ذخایر اورانیوم ایران کمتر از سقف مجاز در برجام است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نهمین گزارش فصلی خود پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام را تأیید کرد.
ایران و آژانس نهمین گزارش آمانو: ذخایر اورانیوم ایران کمتر از سقف مجاز در برجام است

 یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نهمین گزارش فصلی خود از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5، موسوم به برجام، پایبندی ایران به تعهداتش ذیل این توافق را تأیید کرد.

 

این اولین گزارش فصلی آژانس بعد از اقدام «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در عدم تأیید پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای برجام است.

 

آژانس بین المللی انرژی اتمی، در این گزارش که برای اعضای این نهاد بین المللی ارسال شده اعلام کرده ذخایر اورانیوم کم‌غنای ایران تا تاریخ 5 نوامبر برابر با 96.7 کیلوگرم بوده است که بسیار پایین‌تر از محدوده 202.8 سقف تعیین‌شده در توافق هسته‌ای است.

 

این گزارش همچنین تصریح کرده میزان ذخایر آب سنگین ایران، برابر با 114.4 متریک تن است که به اندازه کافی پایین‌تر از سقف 130 تن تعیین‌شده در توافق هسته‌ای است.

 

گزارش آمانو به علاوه تأیید کرده سطح غنی‌سازی ایران از 3.67 سقف تعیین‌شده در برجام بالاتر نرفته است.

 

متن کامل ترجمه غیررسمی گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شرح است:

 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
GOV/2017/48
 
راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت
گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

A. مقدمه

1. این گزارش مدیر کل به شورای حکام و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل (شورای امنیت) در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسلامی ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی درخصوص موضوعات مالی، و مشورتها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.

 

B. سابقه

2. در تاریخ 14 ژوئیه 2015، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (E3/EU+3) و ایران در مورد برجام توافق کردند. در تاریخ 20 ژوئیه 2015 شورای امنیت قطعنامه 2231 (2015) را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست نمود که "راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد". در اوت 2015، شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند GOV/2015/53 و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

 

3. در دسامبر 2016 و ژانویه 2017 مدیرکل نه (9) سند که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه و به تایید رسیده و متضمن روشنگری‌هائی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته‌ای ایران مندرج در برجام برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.

 

4. هزینه سالانه تخمینی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته ای ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ 9.2 میلیون یورو در سال می باشد. در سال 2017 برای تأمین مبلغ 6.2 میلیون یورو از 9.2 میلیون یورو به منابع مالی فرابودجه‌ای نیاز است. تا تاریخ 6 نوامبر 2017، 9.7 میلیون یورو منابع مالی فرابودجه ای برای تامین هزینه فعالیتهای مرتبط با برجام برای سال 2017 و بعد آن در دسترس است.

 

5. در تاریخ 29 اکتبر 2017، مدیر کل در تهران با حسن روحانی، رئیس‌جمهور، علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران  دیدار کرد. مدیر کل در این دیدارها بر اهمیت اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته‌ای ذیل برجام از سوی ایران تأکید کرد.

 

C. فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)

6. از تاریخ 16 ژانویه 2016 (روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام  را منطبق با رویه‌های پادمانی استاندارد آژانس و به شیوه ای بیطرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت نموده است . آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی قبلی مدیرکل، بشرح ذیل گزارش می دهد.

 

C.1. فعالیت‌های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری

7. ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور IR-40) موجود را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده است. ایران قرص‌های اورانیوم طبیعی، میله‌های سوخت یا مجموعه‌های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور IR-40 طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرص‌های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است.

 

8. ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین(HWPP) ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید شده در HWPP نظارت نماید (بند 15). در تاریخ 6 نوامبر 2017 آژانس فعال بودن کارخانه و وجود 114.4 متریک تن آب سنگین در ذخائر ایران را تأیید کرد. در خلال دوره گزارش‌دهی، ایران هیچ‌گاه بیش از 130 متریک تن آب سنگین در اختیار نداشت. (بند 14)

 

 9. ایران در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR)، تأسیسات تولید ردیوایزوتوپ‌های مولبدینیوم، آیودین و زنون (MIX) و دیگر تأسیسات اعلام‌شده به آژانس، هیچ اقدامی در ارتباط با بازفرآوری نداشته است. (بندهای 18 و 21)

 

C.2. فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و سوخت

10. در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز بیش از 5060 سانتریفیوژ IR-1 به صورت نصب شده در 30 آبشار به شکل محاسبه شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام (بند 27) به صورت نصب‌شده باقی نمانده‌اند. ایران تعداد 16 سانتریفیوژ IR-1 را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج کرده است (بند 29.1).

 

11. ایران به غنی سازی UF6 در FEP ادامه داده است. ایران غنی سازی بالاتر از 67/3 درصد از اورانیوم 235 را انجام نداده است (بند 28).

 

12. در بازه زمانی گزارش، کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان 300 کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان 67/3 درصد اورانیوم 235 (یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی) فراتر نرفته است (بند 56). میزان 300 کیلوگرم UF6 معادل با 8/202 کیلوگرم اورانیوم می باشد.

 

13. در تاریخ 5 نوامبر 2017، میزان اورانیوم غنی شده تا 3.67 درصد اورانیوم 235 ایران، بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک 96.7 کیلوگرم بوده است.

 

14. در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP) تعداد 1044 سانتریفیوژ IR-1 در یک بال (واحد 2) از تأسیسات مزبور قرار داده شده اند (بند 46)، که تعداد 1034 سانتریفیوژ IR-1 به صورت نصب شده در شش آبشار باقی مانده‌اند. در تاریخ 30 اکتبر 2017، آژانس تأیید نمود که 10 سانتریفیوژ IR-1 به منظور انجام «تحقیقات اولیه و فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به تولید ایزوتوپ پایدار» از شش آبشار جدا شده است. ایران در بازه زمانی گزارش هیچ‌گونه غنی‌سازی اورانیوم یا فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط در این کارخانه انجام نداده و هیچ گونه مواد هسته‌ای در کارخانه وجود نداشته است (بند 45).

 

15. همه سانتریفیوژهای انبار شده به همراه متعلقات آنها در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای 29، 47، 48 و 70). آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است (بند 71). آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP، از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است. (بند 51)

 

16. ایران فعالیت های غنی‌سازی‌اش را در راستای برنامه بلند مدت  غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود به همان صورت ارائه شده به آژانس در تاریخ 16 ژانویه 2016 انجام داده است (بند 52).

 

17. در تاریخ 12 نوامبر 2017 آژانس راستی‌آزمایی کرد که کلیه میله‌های سوخت پرتودهی شده در TRR در ایران از میزان پرتودهی بالاتر از 1 رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار هستند.

 

18. ایران هیچکدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل صفحات سوخت یا ضایعات به UF6 مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند 58).

 

3.C. تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ

19. هیچ اورانیوم غنی شده ای از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه انباشت نگردیده، و غنی سازی تحقیق و توسعه ایران انجام شده با یا بدون اورانیوم و با استفاده از سانتریفیوزها در چارچوب محدودیتهای تعریف شده در برجام بوده است (بندهای 42-32).

 

20. ایران اظهارنامه های مربوط به تولید و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است ( بند 1/80 ). آژانس نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتی را انجام داده و راستی آزمایی نموده که تجهیزات اعلام شده برای تولید لوله های روتور و بیلوزها برای تولید سانتریفیوژ فقط برای فعالیتهای مشخص شده در برجام استفاده شده اند( بند 2/80 ). ایران هیچگونه سانتریفیوژ IR-1 را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده و یا از کار افتاده اند تولید نکرده است.( بند 62)

 

21. همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی که از روز اجرا تولید شده اند تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند. (بند 70) ایران با استفاده از فیبر کربن لوله های روتور تولید کرده که توسط آژانس نمونه برداری و آزمایش شده و تمامی آنها تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی آژانس بوده است.

 

D. اقدامات شفاف‌سازی

22. ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و مومهای الکترونیکی آنلاین در زمینه غنی‌سازی استفاده نماید تا بدین‌وسیله وضعیت آنها در اماکن هسته‌ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه‌گیری توسط ادوات اندازه‌گیری نصب‌شده آژانس تسهیل گردد ( بند 67.1).  ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و برای آژانس در اماکن هسته‌ای، محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایتهای هسته ای در ایران را تسهیل نموده است (بند 67.2).

 

23. ایران کماکان به آژانس اجازه داده - تا از طریق اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله از طریق اقدامات مراقبتی و نظارتی - بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید شده در ایران یا کسب شده از دیگر منابع و منتقل شده به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF)  در اصفهان (بند 68)، نظارت نماید. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر نمودن آژانس جهت راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC تولید شده در ایران یا کسب شده از هر منبع دیگری را ارایه نموده است (بند 69).

 

E. دیگر اطلاعات مرتبط

24. ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمانها بر اساس ماده 17 (b) پروتکل الحاقی، تا زمان لازم الاجرا شدن آن را ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه‌های ایران ذیل پروتکل الحاقی و انجام دسترسی‌های تکمیلی به همه سایت‌ها و مکان‌هایی در ایران که بازدید از آنها مورد نیاز بود تحت پروتکل الحاقی ادامه داده است.

 

25. در تطابق بخش عمومی تریبات تکمیلی موسوم به کد اصلاحی 3.1 موافقت‌نامه پادمان، ایران در تاریخ 29 اکتبر 2017 تصمیم خود را در خصوص «طراحی و ساخت یک تاسیسات بحرانی (رآکتور آب سبک بحرانی) در سازمان انرژی اتمی با هدف تحقیق در آینده نزدیک» و اطلاعات مربوط به طراحی اولیه آن را به آژانس اعلام کرد. (توضیح: بحرانی یک اصطلاح خاص فنی است).

 

26. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط با هسته‌ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در بخش‌های D، E، S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.

 

27. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یک جلسه گروه کاری خرید کمیسیون مشترک شرکت کرده است. (برجام، ضمیمه چهار - کمیسیسون مشترک، بند 6.4.6).

 

F. خلاصه

28. آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان‌های خارج از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند (LOFs)  و از سوی ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان ها اعلام شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها درخصوص نبود فعالیتها و مواد هسته‌ای اعلام نشده برای ایران کماکان ادامه دارد.

 

29. از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی‌آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.

 

30. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات